Dotazník spokojenosti se stravováním ve školní jídelně

Ondřej ŠevčíkAktuality

Vážení učitelé, milí studenti,
níže naleznete odkaz na dotazník, kde můžete vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenosti se stravováním ve školní jídelně.
Dotazník prosím vyplňte do 22. 12. 2021.
Výsledky dotazníku budou předány vedení školy a studentské radě.
Děkuji všem za vaše podněty a Tadeáši Kábovi za IT podporu při tvorbě dotazníku.
Za stravovací komisi Iva Obhlídalová