DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ondřej ŠevčíkAktuality

V doplňovacích volbách do školské rady, které se konaly 23. 11. 2022, byl členem ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvolen MUDr. RNDr. Martin Biegel.
Děkujeme všem studentům i rodičům, kteří se voleb zúčastnili, a novému členovi školské rady blahopřejeme.