Adaptační kurz

Ondřej ŠevčíkAktuality

V září se třídy prvního ročníku zúčastnily adaptačního kurzu, který se konal v kempu u řeky
Berounky v nedalekých Řevnicích. Celou akci provázelo hezké počasí a dobrá nálada.
Žáci se dozvěděli něco nového o sobě, svých spolužácích a také o svém třídním učiteli. Vše
probíhalo formou her, skupinových aktivit a společného výletu.
Na závěr každého kurzu žáci zvolili své zástupce do studentské rady.
Velké poděkování patří i vybraným žákům čtvrtých ročníků, kteří se částečně také podíleli na
programu.
Za pracovníky poradenského pracoviště
Martina Matějková
Martin Čermák