pondělí, 21 říjen 2019 00:00

Třiďme odpad – má to cenu!

V pátek 18. 10. 2019 proběhla ve všech třídách prvního a druhého ročníku „Hodina environmentální výchovy“.
Hodinu vedli zkušení lektoři a byla zaměřena především na téma třídění odpadu, jeho recyklaci a další využití. Ve třídách panovala diskuse nejen na toto téma a někteří žáci projevili neskrývaný zájem, ale i dobré znalosti v této oblasti. Věřím, že tato hodina přispěla k zamyšlení nad naší budoucností, a doufám, že naši žáci budou třídit odpad nejen doma, ale i ve škole.


Eva Jirousová, koordinátor EVVO

V době podzimních prázdnin školního roku 2019/2020 bude na škole prázdninový provoz zajištěn takto:

Pohotovost vedení školy

29. 10. 2019 PhDr. Bohuslav Dvořák, zástupce ředitele

kontakt – tel.: 778 528 482

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

30. 10. 2019 RNDr. František Kosina, ředitel školy

kontakt – tel.: 737 161 111

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Budova školy bude v době podzimních prázdnin ve dnech 29. – 30. 10. 2019 uzavřena.

František Kosina

ředitel školy                                      

 

středa, 09 říjen 2019 00:00

Evropský den jazyků trochu jinak

Letošní Evropský den jazyků proběhl 26. 9. 2019 ve znamení sportu a soutěží.
Soutěžilo se na šesti stanovištích, kde si žáci mezi sebou poměřili nejen sílu svalů, ale i své vědomosti a dovednosti. Na programu bylo přetahování, hod plným míčem, štafety, střelba v basketbalu, piškvorky a vědomostní kvíz. Nejlepší jednotlivci a týmy získali poukázky na malé občerstvení, které bylo k dispozici po skončení akce. Počasí se vydařilo a akce proběhla ve smyslu fair play. Věříme, že se všem líbila.
                                      

Za tým organizátorů Eva Jirousová

čtvrtek, 03 říjen 2019 00:00

110. výročí školy

Naše škola letos slaví 110. výročí své existence. Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme uspořádali setkání pro absolventy, současné i bývalé zaměstnance, rodiče, žáky a přátele školy. Brána školy se otevřela v 15 hodin.

Leckteří příchozí se zastavili už na školním dvoře, kde byly stánky s občerstvením. V budově mohli navštívit všechny třídy, tělocvičnu, sborovnu, bufet a jídelnu. Ve 3. patře byla ve dvou učebnách nainstalována výstava z historie školy, v další učebně probíhala videoprojekce.

Kromě občerstvení na dvoře byla v provozu kavárna Sborovna s terasou, školní bufet v suterénu a školní jídelna. Návštěvníky vítali a provázeli v areálu školy studenti ze tříd

2. A a 3. C a dobrovolníci z dalších tříd, občerstvení ve stáncích bylo dílem studentů.

Hlavní část programu byla zahájena v 16 hodin na nádvoří gymnázia. Návštěvníky přivítal ředitel školy, promluvil starosta městské části Praha 8 a k historii školy pronesl příspěvek renomovaný historik. Pozdrav škole předala i zástupkyně ředitele partnerského gymnázia ze slovenského Popradu.

Program pokračoval vystoupením školního pěveckého sboru se členy dramatického kroužku a ukázkou irských tanců. Po tancích měli návštěvníci možnost obdivovat akrobatická vystoupení studentů a jejich přátel na školním hřišti.

Mnozí hosté si zakoupili některé z upomínkových předmětů nebo dokonce vyhráli některou z cen; ty se losovaly v tombole v další části večera. Každý návštěvník dostal pamětní list.

A protože nám přálo i počasí, strávili jsme všichni velmi příjemné odpoledne a podvečer v krásném prostředí s milými lidmi.

Děkujeme všem, kteří se na přípravách a zdárném průběhu celé akce podíleli, a přejeme naší škole úspěšné pokračování v její dlouholeté tradici.

J. Mužáková

čtvrtek, 03 říjen 2019 00:00

GULZ v Malaze 2019

Stalo již téměř tradicí, že v prvním měsíci nového školního roku se studenti našeho gymnázia účastní jazykového kurzu španělštiny v Málaze. Letos (září 2019) se studijního pobytu zúčastnilo 14 studentů 3.C a jedna studentka z 2.B. Pedagogický doprovod zajišťovaly profesorky Dobrozemská a Jonášová.

Studenti absolvovali pětidenní kurz s rodilým mluvčím ve škole Escuela de Cervantes. Každý den dopoledne trávili studiem a odpoledne následoval pestrý program. V pondělí proběhla prohlídka historického centra Málagy a muzea Pabla Picassa, nejvýznamnějšího místního rodáka. V úterý studenti navštívili románský amfiteátr a místní hrad Alcazaba. Uprostřed týdne si studenti zahráli pod vedením španělského lektora naučnou hru na zdejší pláži. Ve čtvrtek si česká výprava uvařila pod dohledem jednoho z lektorů španělské školy vynikající paellu. Všichni si vaření moc užili a na typickém španělském pokrmu si společně pochutnali. V pátek bylo volné odpoledne a každý ho využil po svém. Část studentů se vypravila na pláž, část zajela do centra města. Bylo velmi sympatické, jak samostatně děti k volnému času přistoupily. V sobotu všichni vyrazili v doprovodu španělského průvodce do Rondy, která leží v horách nedaleko Málagy. Výlet se velmi vydařil, navštívili jsme býčí arénu – nejstarší svého druhu ve Španělsku, muzeum historie býčích zápasů a historické centrum města. V neděli v noci jsme odletěli směr Praha – letiště Václava Havla a šťastně jsme přibližně dvě hodiny po půlnoci přistáli.

Zájezd do Málagy byl velmi vydařený, studenti si užili nejen volný čas a pestrý program. Escuela de Cervantes vystavila všem na základě úspěšně složeného testu certifikát o absolvování jazykového kurzu na úrovni A2. Všem se v Málaze moc líbilo. Studenti do jednoho slíbili, že nepoleví ve studiu španělštiny, aby se mohli co nejdříve vrátit a dál prohlubovat nejen znalosti jazyka, ale i španělských reálií a tradic.

A. Jonášová

úterý, 08 říjen 2019 00:00

Den poznávání 2019

pondělí, 30 září 2019 00:00

Fyzikální pokusy

24. 9. 2019 na naše gymnázium zavítali studenti z Matematicko-fyzikální fakulty UK s pásmem fyzikálních experimentů. Pokusy byly určeny pro žáky druhého ročníku, ale obsahově se jednalo i o látku pro třetí ročník. Naši žáci se tak mohli seznámit s vlastnostmi tekutého dusíku, viděli pokusy se supravodivým materiálem, vyzkoušeli si indukci vířivých proudů nebo si nechali bez jakékoliv újmy na zdraví v rukou shořet pěnu naplněnou hořlavým plynem. Na závěr pomohli vyrobit zmrzlinu za přispění tekutého dusíku – a co si žáci vyrobili, to si také snědli. Na více fotografií i videa z těchto pokusů se můžete podívat na naše sociální účty spojené s fyzikou.
Instagram: gulz_fyzika, Facebooková stránka: GULZ fyzika

Milan Kotulek

úterý, 17 září 2019 00:00

Teribear – ohlédnutí za výsledky

Tým naší školy naběhal/nachodil v letošním ročníku této charitativní akce v termínu 5. – 14. 9. 2019 3 289,5 km, a přispěl tak částkou 98 685 Kč.
Naši žáci a pedagogové tímto výkonem podpořili mladé lidi z dětských domovů, aby mohli studovat. V soutěži týmů naše škola skončila na krásném 17. místě.
Loňské výsledky jsme tedy opět překonali (loni 2 832 km/ 84 960 Kč).

Všem účastníkům patří velký dík!!!

Nejvíc kilometrů naběhali/nachodili:
Jakub Karban – 315 km
Aneta Kuželová – 252 km
Eliška Mašatová – 133,5 km
Jan Dobis – 108 km
Jitka Plevová – 102 km

Eva Jirousová

čtvrtek, 12 září 2019 00:00

Festival vědy 2019

Festival vědy je akce, kterou připravují pro děti a studenty Akademie věd České republiky, Dům dětí a mládeže, ČVUT a VŠCHT. Probíhá každý rok v Dejvicích na „Kulaťáku“ (Vítězné náměstí, stanice metra Dejvická). Letošní ročník měl téma Věda v profesích a konal se ve středu 4. září 2019.

Akce probíhala celý den a my z 3. a 4. ročníku GULZ jsme na ni vyrazili po obědě.

Letos byl „festival“ opravdu „nadupaný“, stánků bylo 115. Překvapilo nás, že byly zastoupeny i humanitní obory, například Ústav pro českou literaturu, Fakulta sociálních věd a dokonce obě teologické fakulty. Kromě toho jsme si mohli vyzkoušet, jak se obsluhuje bagr, co to s námi udělá, když se auto převrátí na střechu, nebo 3D tisk. Natáčeli jsme rozhovor pro Českou televizi. Svůj stánek měly i některé střední školy, třeba SPŠ kamenická a sochařská v Hořicích, ale také armáda, policie, hasiči nebo Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Kdo tedy hledá inspiraci, kam dál po maturitě, tomu doporučujeme příští ročník určitě navštívit.

J. Mužáková a kol.

čtvrtek, 05 září 2019 00:00

Soutěž „Naši nejlepší“ 2018/2019

Tradičně byli vyhodnoceni nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a soutěž o nejlepší třídu. Oceněni byli také všichni studenti, kteří prospěli s vyznamenáním.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn studentům, kteří se v 2. pololetí školního roku 2018–2019 v soutěži umístili, se uskutečnilo po zahájení nového školního roku 4. 9. 2019.

Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, což je především prospěch, přihlíží se ovšem také k docházce a práci nad rámec školních povinností (reprezentace školy ve vědomostních soutěžích, charita, sportovní reprezentace).

Soutěž probíhá ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy při GULZ, který věnuje finanční prostředky na nákup odměn – poukázek na výběr knih nebo filmových představení.

Nejlepší studentkou školy v druhém pololetí školního roku 2018–2019 se stala Eliška Rychlá z 2.C. (Třídy jsou uváděny podle školního roku 2018 – 2019.) Úplný seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.

Nejlepší třídou se stala 1.A třídní profesorky Evy Jirousové.

Škola se letos poprvé zapojila do celostátní soutěže Nejlepší student. Reprezentanti GULZ Luděk Šíma z 2.A a Adéla Halamová z 3.A se umístili v první dvacítce soutěžících.

L. Vašků

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám