Informace poskytnuté zveřejněním

Informace poskytnuté zveřejněním

podle předpisu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

2. Důvod a způsob založení:

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Organizace byla zřízena ke dni 1.1.1993 MŠMT ČR pod č.j. 28 215/92-26 ze dne 17.12.1992. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34012/2000-14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.

Aktuální zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011 a nabyla účinnosti dnem

1. 4. 2011.

Zřizovatel:             Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Právní forma:         příspěvková organizace

IČ:                       61 387 509

IZO:                     000 336 475

Obor vzdělání:       79-41-K/41 Gymnázium

3. Organizační struktura:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

Ředitel školy:                      RNDr. František Kosina  (jmenován do funkce usnesením Rady hlavního města Prahy ze dne 8.1.2013 s účinností od 1.2.2013 na dobu určitou 6 let)

Statutární zástupce školy:     PhDr. Bohuslav Dvořák

Zástupce ředitele:               PaedDr. Robin Eliášek

 Organizační schéma řízení školy

 4. Kontaktní spojení: U Libeňského zámku 3/1

                                  180 00 Praha 8

Otevírací doba:     Po – Čt           7:00 – 19:00

                          Pá                 7:00 – 17:00

Úřední hodiny:      Po – Pá         10:30 – 15:00

Tel.: 266 199 750, 284 821 617

Telefonní kontakty na zaměstnance:        viz odkaz

Adresa internetové stránky:                    www. gulz.cz

Adresa e-podatelny:                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronické adresy zaměstnanců:            viz odkaz

5. Bankovní spojení: 2003130002/6000

Platby v hotovosti - hospodářka školy

6. IČ: 61 38 75 09

7. DIČ: Organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty:

8.1. Seznam hlavních dokumentů

 8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/index.html

9. Žádosti o informace viz odkaz „Poskytování informací“

10. Příjem žádostí a dalších podání: viz odkaz „Poskytování informací“

11. Opravné prostředky:

Místo: v budově školy na sekretariátu ředitele

Lhůta a způsob: dle poučení v rozhodnutí

12. Formuláře: viz odkaz http://www.gulz.cz/studenti/formulare-ke-stazeni

13. Popisy postupů: viz odkaz „Poskytování informací“

                                viz odkaz „Uchazeči/Přijímací řízení 2016“

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy        

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací          

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací   www.praha.eu

16. Licenční smlouvy: není relevantní

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  viz odkaz  http://www.gulz.cz/skola/vyrocni-zpravy

Zobrazeno 2868 krát

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám