čtvrtek, 09 červenec 2020 00:00

Informační schůzka pro 1. ročník

Vážení rodiče,

přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 je ve stádiu, kdy máme naplněny v souladu s kritérii 4 třídy (120 uchazečů). Dále připravujeme podklady v rámci odvolacího řízení, o kterých bude rozhodovat Magistrát hlavního města Prahy.

Informační schůzka rodičů přijatých žáků do 1. ročníku se uskuteční ve středu 15. 7. 2020 od 17 hod.

Program schůzky 

  • Organizace studia na škole
  • Adaptační pobyt
  • Stravování - ISIC karty
  • Různé

Schůzka se uskuteční online. Přihlášení bude možné od 16:45 hod. na adrese: google/meet

google.com/qsa-gdcd-acc 

Ve výjimečných případech je možná osobní účast ve škole. V tomto případě je nutné toto nahlásit předem na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. včetně počtu zúčastněných osob, a to do úterý 14. 7. 2020.

Na setkání s Vámi se těší.

RNDr. František Kosina

ředitel školy                                                                                                     

                      

úterý, 07 červenec 2020 00:00

Pamětní deska

Zcela mimořádné druhé pololetí školního roku se nakonec podařilo zakončit 30. června 2020 rozdáním vysvědčení a již tradičním společným rozloučením na školním hřišti, tentokrát však obohaceným o malou slavnost. Na vstupní bráně do areálu gymnázia byla odhalena pamětní deska připomínající založení literárního časopisu DIVOKÉ VÍNO v roce 1964. U jeho zrodu stáli tehdejší studenti našeho gymnázia Ludvík Hess a Emil Machálek. Ačkoli časopis měnil svou podobu, existuje dodnes a mezi jeho přispěvatele se zařadilo mnoho významných českých umělců z oblasti literární i výtvarné. Slavnostnímu okamžiku byli spolu s pedagogy a studenty Gymnázia U Libeňského zámku přítomni starosta MČ Praha 8 O. Gros, D. Spáčil za Obec spisovatelů, spoluzakladatel Divokého vína L. Hess, který na akci přizval i řadu svých spolužáků a zavzpomínal na studentská léta; za umístění pamětní desky oceňující jejího nedávno zesnulého manžela poděkovala paní M. Machálková.

R. Eliášek

čtvrtek, 02 červenec 2020 00:00

Úřední hodiny v době letních prázdnin

 7. – 23. 7. 2020        po - čt: 10:00 - 15:00 hod.

27. 7. – 7. 8. 2020     celoškolní dovolená

12. 8. a 19. 8. 2020               10:00 – 15:00 hod.

27. 8. – 31. 8. 2020               10:00 – 15:00 hod.

V případě potřeby využijte telefonní spojení 266 199 750.

RNDr. František Kosina

ředitel školy

Žákyně 3.B Eliška Hrachová napsala práci na téma Rostlinolékařství v rámci soutěže, kterou organizuje Česká společnost rostlinolékařská. Jedná se o úvahu na téma Proč je důležité rostlinolékařství? (ke stažení ZDE)

M. Čermák 

pátek, 26 červen 2020 00:00

Dopis rodičům a studentům

Vážení rodiče, milí studenti,

v současné době probíhá přijímací řízení na naši školu v souladu s platnou legislativou. Postupně jsou vyřizovány žádosti o vydání nového rozhodnutí, tím probíhá proces naplňování tříd.

Předběžně předpokládáme, že schůzka s rodiči a žáky budoucího prvního ročníku proběhne dne 15. 7. 2020 v 17 hod. dálkovým způsobem. Na této schůzce se dozvíte základní informace k zahájení studia, k adaptačnímu pobytu, ke stravování atd.

Minimální počet rodičů a žáků se bude moci zúčastnit osobně. Rozřazovací testy z cizích jazyků proběhnou rovněž distanční formou.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.           

RNDr. František Kosina

ředitel školy   

Naposledy změněno středa, 08 červenec 2020 12:40
pondělí, 15 červen 2020 00:00

KMD - přeplatek

Přeplatek za neproběhlá představení KMD si můžete vyzvednout u paní hospodářky Freudlové. S sebou si prosím přineste občanský průkaz nebo ISIC. 

D. Vítová

úterý, 02 červen 2020 00:00

Přípravné kurzy - vrácení plateb

Dne 1. června 2020 byly odeslány přeplatky za přípravné kurzy (na účty, ze kterých platby přišly).

V případě dotazů se obraťte telefonicky na Mgr. Vítovou (tel. 604 242 569).

Vážení rodiče, milí uchazeči,

mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN, ze dne 25. 5. 2020   v bodě III. odst.  1, cit.: „nařizuje, aby žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení."

Níže zveřejňuji vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu v případě nedoložení podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v den konání přijímací zkoušky.

Vyjádření MŠMT:

v případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud poté dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

S pozdravem

František Kosina, ředitel školy

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám