čtvrtek, 19 březen 2015 00:00

Hodiny moderní chemie

V měsíci březnu 2015 proběhl na našem gymnáziu projekt VŠCHT Praha „Hodiny moderní chemie“ (www.vscht.cz/hmch).

úterý, 10 březen 2015 00:00

Soutěž "Naši nejlepší"

V letošním školním roce 2014-2015 na naší škole opakovaně probíhá soutěž „Naši nejlepší“.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn studentům, kteří se v 1. pololetí v soutěži umístili, se uskutečnilo 9. 3. 2015.

Studenti jsou oceňováni podle stanovených kritérií. Hodnotí se především prospěch a přihlíží se také k docházce a práci nad rámec školních povinností (reprezentace školy ve vědomostních soutěžích, charita, sportovní reprezentace).

Soutěž probíhá ve spolupráci se SRPŠ při našem gymnáziu. Sdružení věnuje finanční prostředky na nákup odměn - poukázek na knihy nebo filmová představení.

Seznam nejlepších studentů je zveřejněn na školní „desce cti“.

středa, 10 prosinec 2014 00:00

GULZ v Norimberku

Ranní vstávání, celodenní program ani noční příjezd domů neodradil studenty našeho gymnázia od účasti na letošním adventním zájezdu do Norimberka.

Na úterý 9.12.2014 jsme si připravili: prohlídku expozice v Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände a návštěvu historického centra města - hrad, radnici, kostely, ale i další zajímavá místa. Adventní výzdoba a nabídka vánočních trhů uchvátila každého, kdo s námi v Norimberku byl.

P. Červenská

Ve středu 25. listopadu 2014 se studenti 3. a 4. ročníku - dějepisných a společenskovědních seminářů - zúčastnili v rámci cyklu Příběhy bezpráví besedy s pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů, disidentem a přímým účastníkem listopadových událostí v roce 1989 panem Františkem Stárkem, který jim přiblížil na svém životním příběhu situaci v tehdejší společnosti a následně odpověděl na jejich dotazy. Součástí semináře byl i film o Václavu Havlovi věnovaný zejména jeho prvnímu období v prezidentské funkci.

čtvrtek, 27 listopad 2014 12:24

Týden geografie

V rámci akce nazvané Týden geografie, pořádané Přírodovědeckou fakultou UK Praha, jsme se zúčastnili s třídou 3.A přednášky Prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc.  „Bajkal – perla Sibiře“.

Naši žáci si poté prohlédli prostory fakulty, kde byly nainstalované zajímavé výstavy.

Měli jsme možnost se setkat se studenty geografických oborů a vyslechnout jejich vyprávění o studijních pobytech v jihovýchodní Asii a v Indii spojené s prezentací fotografií.

J. Mudrová

středa, 26 listopad 2014 00:00

POPRASK - florbal

Dne 21. listopadu 2014 se v dejvické Unihoc aréně konala florbalová soutěž POPRASK 2014, u které výběr naší školy tradičně nechyběl.

úterý, 25 listopad 2014 13:51

Divadelní představení v anglickém jazyce

Dne 7. října 2014 studenti třetího a čtvrtého ročníku navštívili již tradičně pořádané divadelní představení v anglickém jazyce.
Tentokrát britská divadelní společnost TNT Theatre nastudovala hru Frankenstein podle románové předlohy anglické spisovatelky Mary Shelley.

úterý, 25 listopad 2014 00:00

POPRASK - basketbal

Dne 13. listopadu 2014 odehráli studenti GULZu obvodní kolo soutěže POPRASK v basketbalu.

čtvrtek, 07 březen 2013 19:21

Tomáš Končický 3. v České republice

Náš žák Tomáš Končický ze třídy 2. A dosáhl vynikajícího výsledku v běhu na 400m v kategorii dorostenci.

Časem 52,10 s se umístil na 3. místě na mistrovství České republiky v atletice pro rok 2013.

Blahopřejeme k výraznému úspěchu.

neděle, 24 srpen 2014 00:00

100 let budovy libeňského gymnázia

V září roku 1914, pět let po oficiálním založení libeňského gymnázia, se tato vzdělávací instituce přestěhovala do nově postavené reprezentativní budovy v sousedství libeňského zámku a sídlí v ní dodnes, tedy plných sto let. Za tu dobu škola poskytla vzdělání mnoha tisícům svých studentů, mezi nimiž je také celá řada mimořádných osobností, které vynikly v nejrůznějších odvětvích vědy, kultury i sportu, nebo jako hrdinové odboje za druhé světové války či představitelé života společenského a politického. Jsme rádi, že se v současnosti Gymnázium U Libeňského zámku stále rozvíjí, s úctou k vlastní historii modernizuje, a doufáme, že proud jeho úspěšných absolventů bude silný i v budoucnu.

Vedení školy, členové pedagogického sboru i ostatní zaměstnanci, studenti a SRPŠ Gymnázia, Praha 8, U Libeňského zámku 1 si dovolují co nejsrdečněji pozvat všechny absolventy, bývalé profesory, zájemce o studium i širokou veřejnost na oslavy 100 let budovy a 105 let existence školy, nad nimiž převzali záštitu radní hlavního města Prahy Mgr. Ludmila Štvánová a starosta MČ Praha 8 ing. Jiří Janků. Zmíněné oslavy se uskuteční v budově a celém areálu gymnázia v pátek 26. září 2014 od 11 do 19 hodin a v sobotu 27. září 2014 od 9 do 14 hodin. Těšíme se na vaši účast!

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám