čtvrtek, 13 září 2018 00:00

Celoškolní volejbalový turnaj

Závěrečný volejbalový turnaj se uskutečnil v úterý 26. 6. 2018 za slunného počasí. Utkání byla odehrána na volejbalových kurtech Meteoru Praha VIII. Do turnaje se přihlásilo celkem devět družstev, která byla rozdělena do tří skupin. Družstva byla smíšená, v každém družstvu musely být zastoupeny minimálně dvě dívky.

Rozdělení do skupin:

  1. skupina: třídy 1.C; 2.C; 3.C
  2. skupina: třídy 1.A; 2.A; 3.A
  3. skupina: třídy 1.B; 2.B; 3.B

Do finále postoupila tři družstva: 3.C, 2.A, 3.B (vítězné družstvo z každé skupiny). O 4. – 6. místo se utkaly třídy 2.C, 3.A a 1.B (druhé místo ve skupině).

Ve finálových utkáních zvítězilo družstvo třídy 3.B a obhájilo loňské prvenství. Na druhém místě se umístila třída 2.A, třetí skončila třída 3.C. Na čtvrtém místě se umístila třída 2.C, pátá byla třída 3.A a šestá skončila 1.B.

Hráči družstev, která se umístila na 1. – 3. místě, byli odměněni pamětními medailemi a dortem.

Stanislav Kettner

úterý, 11 září 2018 00:00

Pěvecký sbor je připraven

Ve dnech šestého až osmého září se pěvecký sbor našeho gymnázia zúčastnil krátkého soustředění v malebné Lhotce u Mělníka. Hlavní náplní byl nácvik nových písní pro blížící se koncerty u příležitosti stoletého výročí vzniku samostatného Československa.

Mimo to jsme podnikly několik výletů po okolí počínaje mělnickým zámkem, přes hrad Kokořín, až ke skalnímu obydlí v samotné Lhotce. Měly jsme také možnost cestovat tamní nevypočitatelnou autobusovou dopravou, což bylo občas velmi dobrodružné :)

Celý výlet jsme si všechny moc užily a doufáme, že pilnou přípravu zúročíme při následujících koncertech. Zároveň bychom chtěly poděkovat vedení školy i oběma paním profesorkám (J. Brožové a A. Kobák) za to, že nám umožnili zúčastnit se tohoto soustředění.

A. a E. Vokrouhlecké (4.A)

 

 

   

 

pondělí, 10 září 2018 00:00

Zahraniční studentka v naší škole

V rámci výměnného pobytu navštěvovala v minulém školním roce třídu 2.B Idil Altier z Turecka. O roce stráveném v ČR vypráví pro vysílající organizaci.

https://www.youtube.com/watch?v=pTPJvrwNbZI

 

úterý, 04 září 2018 00:00

Soutěž Naši nejlepší

Tradičně byli vyhodnoceni nejlepší studenti třídy, ročníku, školy a soutěž o nejlepší třídu. Oceněni byli také všichni studenti, kteří prospěli s vyznamenáním.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn studentům, kteří se v 2. pololetí školního roku 2017–2018 v soutěži umístili, se uskutečnilo při zahájení nového školního roku 3. 9. 2018.

Výsledky soutěže jsou hodnoceny podle stanovených kritérií, což je především prospěch, přihlíží se ovšem také k docházce a práci nad rámec školních povinností (reprezentace školy ve vědomostních soutěžích, charita, sportovní reprezentace).

Soutěž probíhá ve spolupráci se SRPŠ při našem gymnáziu, které věnuje finanční prostředky na nákup odměn – poukázek na knihy nebo filmová představení.

Nejlepší studentkou školy v druhém pololetí školního roku 2017–2018 se stala Klára Kačerovská z 2.A. Úplný seznam nejlepších studentů je zveřejněn na desce cti školy.

Nejlepší třídou se stala 2.A třídní profesorky Dany Vítové.

 

L. Vašků

čtvrtek, 27 červen 2019 00:00

Úklid školy

středa, 26 červen 2019 00:00

Projekt: Praha – moje město

úterý, 25 červen 2019 00:00

Den třídního učitele

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám