23. březen 2020

Ředitel Gymnázia, Praha 8, U Libeňského zámku 1, v souvislosti s uzavřením středních škol sděluje: 

1. Pravidelná výuka ve škole nebude probíhat s účinností od 11. března 2020 do odvolání.

2. Výuka bude částečně nahrazena elektronickou formou. Základem této formy bude informační systém školy BAKALÁŘI a jeho aplikace KOMENS.  Pokud vyučující využijí jinou dálkově přístupnou komunikaci, bude to po domluvě s příslušnými žáky. 

3. Po dobu uzavření školy nebudou probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a ani nebude možné realizovat pronájmy prostor v rámci doplňkové činnosti. Technické a finanční dorovnání bude řešeno později, s ohledem na vývoj a délku přijatých opatření.

4. Vstup do budovy školy mají žáci zakázán.

V nutných případech mohou žáci kontaktovat p. školníka nebo v administrativních záležitostech asistentku ředitele. Přitom předání a kontakt proběhnou u vstupních vrat mimo areál školy.

 

Kontakty: 

Školník: Hugo Berousek: 778 528 481

Asistentka ředitele: Mgr. Gabriela Ciglerová: 778 528 481

Ředitel školy: RNDr. František Kosina:  737 161 111

Statutární zástupce ředitele: PhDr. Bohuslav Dvořák:  778 528 482

Zástupce ředitele: PaedDr. Robin Eliášek: 778 528 483    

Dále sledujte webové stránky školy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství ČR a Krajské hygienické stanice HMP a řiďte se prosím jejich pokyny.                              

František Kosina                                                                                                                    

 

 

10. březen 2020

Dnes v úterý 10. 3. 2020 se přípravné kurzy uskuteční. Od 11. 3. 2020 se výuka přerušuje. Další informace dle situace.

D. Vítová

29. únor 2020

Ředitel Gymnázia, Praha 8, U Libeňského zámku 1  doporučuje všem rodičům, kteří se vrací se svými dětmi z kritických oblastí s výskytem koronaviru, včetně severu Itálie, ponechat své děti - naše studenty ve čtrnáctidenní karanténě v domácím prostředí a aby nahlásili případnou absenci třídnímu učiteli nebo řediteli školy. Tato neúčast na vyučování nebude studentům započítána do celkové absence. Úkoly jim budou zasílány elektronickou formou.

Dále sledujte stránky školy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství ČR a Krajské hygienické stanice HMP  a řiďte se prosím jejich pokyny.

RNDr. František Kosina, ředitel školy

 

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám