9. říjen 2019

Letošní Evropský den jazyků proběhl 26. 9. 2019 ve znamení sportu a soutěží.
Soutěžilo se na šesti stanovištích, kde si žáci mezi sebou poměřili nejen sílu svalů, ale i své vědomosti a dovednosti. Na programu bylo přetahování, hod plným míčem, štafety, střelba v basketbalu, piškvorky a vědomostní kvíz. Nejlepší jednotlivci a týmy získali poukázky na malé občerstvení, které bylo k dispozici po skončení akce. Počasí se vydařilo a akce proběhla ve smyslu fair play. Věříme, že se všem líbila.
                                      

Za tým organizátorů Eva Jirousová

3. říjen 2019

Naše škola letos slaví 110. výročí své existence. Ve čtvrtek 26. září 2019 jsme uspořádali setkání pro absolventy, současné i bývalé zaměstnance, rodiče, žáky a přátele školy. Brána školy se otevřela v 15 hodin.

Leckteří příchozí se zastavili už na školním dvoře, kde byly stánky s občerstvením. V budově mohli navštívit všechny třídy, tělocvičnu, sborovnu, bufet a jídelnu. Ve 3. patře byla ve dvou učebnách nainstalována výstava z historie školy, v další učebně probíhala videoprojekce.

Kromě občerstvení na dvoře byla v provozu kavárna Sborovna s terasou, školní bufet v suterénu a školní jídelna. Návštěvníky vítali a provázeli v areálu školy studenti ze tříd

2. A a 3. C a dobrovolníci z dalších tříd, občerstvení ve stáncích bylo dílem studentů.

Hlavní část programu byla zahájena v 16 hodin na nádvoří gymnázia. Návštěvníky přivítal ředitel školy, promluvil starosta městské části Praha 8 a k historii školy pronesl příspěvek renomovaný historik. Pozdrav škole předala i zástupkyně ředitele partnerského gymnázia ze slovenského Popradu.

Program pokračoval vystoupením školního pěveckého sboru se členy dramatického kroužku a ukázkou irských tanců. Po tancích měli návštěvníci možnost obdivovat akrobatická vystoupení studentů a jejich přátel na školním hřišti.

Mnozí hosté si zakoupili některé z upomínkových předmětů nebo dokonce vyhráli některou z cen; ty se losovaly v tombole v další části večera. Každý návštěvník dostal pamětní list.

A protože nám přálo i počasí, strávili jsme všichni velmi příjemné odpoledne a podvečer v krásném prostředí s milými lidmi.

Děkujeme všem, kteří se na přípravách a zdárném průběhu celé akce podíleli, a přejeme naší škole úspěšné pokračování v její dlouholeté tradici.

J. Mužáková

3. říjen 2019

Stalo již téměř tradicí, že v prvním měsíci nového školního roku se studenti našeho gymnázia účastní jazykového kurzu španělštiny v Málaze. Letos (září 2019) se studijního pobytu zúčastnilo 14 studentů 3.C a jedna studentka z 2.B. Pedagogický doprovod zajišťovaly profesorky Dobrozemská a Jonášová.

Studenti absolvovali pětidenní kurz s rodilým mluvčím ve škole Escuela de Cervantes. Každý den dopoledne trávili studiem a odpoledne následoval pestrý program. V pondělí proběhla prohlídka historického centra Málagy a muzea Pabla Picassa, nejvýznamnějšího místního rodáka. V úterý studenti navštívili románský amfiteátr a místní hrad Alcazaba. Uprostřed týdne si studenti zahráli pod vedením španělského lektora naučnou hru na zdejší pláži. Ve čtvrtek si česká výprava uvařila pod dohledem jednoho z lektorů španělské školy vynikající paellu. Všichni si vaření moc užili a na typickém španělském pokrmu si společně pochutnali. V pátek bylo volné odpoledne a každý ho využil po svém. Část studentů se vypravila na pláž, část zajela do centra města. Bylo velmi sympatické, jak samostatně děti k volnému času přistoupily. V sobotu všichni vyrazili v doprovodu španělského průvodce do Rondy, která leží v horách nedaleko Málagy. Výlet se velmi vydařil, navštívili jsme býčí arénu – nejstarší svého druhu ve Španělsku, muzeum historie býčích zápasů a historické centrum města. V neděli v noci jsme odletěli směr Praha – letiště Václava Havla a šťastně jsme přibližně dvě hodiny po půlnoci přistáli.

Zájezd do Málagy byl velmi vydařený, studenti si užili nejen volný čas a pestrý program. Escuela de Cervantes vystavila všem na základě úspěšně složeného testu certifikát o absolvování jazykového kurzu na úrovni A2. Všem se v Málaze moc líbilo. Studenti do jednoho slíbili, že nepoleví ve studiu španělštiny, aby se mohli co nejdříve vrátit a dál prohlubovat nejen znalosti jazyka, ale i španělských reálií a tradic.

A. Jonášová

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám