GULZ – GYMNÁZIUM U Libeňského zámku, Praha - Filtrované položky podle data: březen 2020
29. březen 2020 In Novinky

Prezentaci našeho třídního literárního projektu nám překazilo zavření školy. Tak si alespoň prolistujte náš almanach!

AVANTGARDNÍ ALMANACH TŘÍDY 3.A

Vaše 3.A

27. březen 2020 In Novinky

Milí učitelé a studenti,

v této nelehké době bych chtěl takto veřejně velmi pochválit některé studenty za jejich studijní aktivitu a píli. Svými výsledky dokazují, že i v provizorních podmínkách lze přistoupit ke studiu odpovědně a se zájmem. Navíc čas, který teď máme mj. na četbu a kreativní nápady, umožňuje vzniknout zajímavým a originálním textům.

Škola je sice zavřená, ale učíme se všichni, studenti i učitelé, podělte se o svoje zážitky a výtvory smile, abychom oživili náš web.

Nabízím několik prací (třída 3. A), které se měly inspirovat četbou novely Psí srdce M. Bulgakova.

L. Šíma - Blud 

T. Šomková - Vědec hlupák

Přeji všem kolegům a studentům pevné zdraví a pozitivní mysl.

M. Vosmik

P.S. Útržek rozhovoru po hodině Francouzské osvícenství ve filosofii (Skype, 25. 3.)

Učitel: „Tak co, nahradila ta konzultace aspoň trochu výuku?“

Student: „Vždyť to je lepší než ve škole.“

Učitel: „To jsi mě moc nepotěšilfrown.“

23. březen 2020 In Novinky

Ředitel Gymnázia, Praha 8, U Libeňského zámku 1, v souvislosti s uzavřením středních škol sděluje: 

1. Pravidelná výuka ve škole nebude probíhat s účinností od 11. března 2020 do odvolání.

2. Výuka bude částečně nahrazena elektronickou formou. Základem této formy bude informační systém školy BAKALÁŘI a jeho aplikace KOMENS.  Pokud vyučující využijí jinou dálkově přístupnou komunikaci, bude to po domluvě s příslušnými žáky. 

3. Po dobu uzavření školy nebudou probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a ani nebude možné realizovat pronájmy prostor v rámci doplňkové činnosti. Technické a finanční dorovnání bude řešeno později, s ohledem na vývoj a délku přijatých opatření.

4. Vstup do budovy školy mají žáci zakázán.

V nutných případech mohou žáci kontaktovat p. školníka nebo v administrativních záležitostech asistentku ředitele. Přitom předání a kontakt proběhnou u vstupních vrat mimo areál školy.

 

Kontakty: 

Školník: Hugo Berousek: 778 528 481

Asistentka ředitele: Mgr. Gabriela Ciglerová: 778 528 481

Ředitel školy: RNDr. František Kosina:  737 161 111

Statutární zástupce ředitele: PhDr. Bohuslav Dvořák:  778 528 482

Zástupce ředitele: PaedDr. Robin Eliášek: 778 528 483    

Dále sledujte webové stránky školy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství ČR a Krajské hygienické stanice HMP a řiďte se prosím jejich pokyny.                              

František Kosina                                                                                                                    

 

 

10. březen 2020 In Novinky

Dnes v úterý 10. 3. 2020 se přípravné kurzy uskuteční. Od 11. 3. 2020 se výuka přerušuje. Další informace dle situace.

D. Vítová

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám