GULZ – GYMNÁZIUM U Libeňského zámku, Praha - Filtrované položky podle data: prosinec 2018
20. prosinec 2018 In Novinky

V posledním listopadovém týdnu se 10 studentů našeho gymnázia zúčastnilo výměnného pobytu v Hamburku. Po celý týden studenti bydleli v německých rodinách a poznávali město společně s jejich přidělenými německými studenty. V Hamburku se podívali nejen na známé památky, ale také na netradiční místa a navštívili výuku na německé střední škole. Řekla bych, že pobyt se velmi vydařil a všichni už se těšíme, až se v květnu němečtí studenti podívají do Prahy.

Helena Profousová 3.B

13. prosinec 2018 In Novinky

od 15.30

7. prosinec 2018 In Novinky

Ve dnech 5. a 6. prosince 2018 se v naší škole konala Česko-slovenská studentská konference k 100. výročí vzniku Československa za účasti partnerského gymnázia v Popradu (pod vedením p. ředitele PhDr. V. Lajčáka, Ph.D.).

5. 12. proběhlo slavnostní zahájení v Slovenském inštitútu v Praze, kam pozvání přijal mimo jiné i člen Rady HM Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání PhDr. V. Šimral, Ph.D. et  Ph.D. Přítomní hosté-studenti obou gymnázií si při této příležitosti vyslechli přednášku k tématu česko-slovenské vzájemnosti od historika a badatele Mgr. M. Macháčka, Ph.D. Slavnostní chvíli podtrhla i recitační a hudební vystoupení studentů našeho gymnázia a dramatický přednes Mgr. T. Ficzy, který citoval z textu pamětníka, absolventa GULZ, o průběhu 28. října 1918 v Praze.

Vlastní studentská konference probíhala 7. 12. v budově Gymnázia U Libeňského zámku a studenti z obou škol své příspěvky prezentovali ve třech sekcích: dějepisné (u Mgr. I. Lambeitlové), jazykově-literární (u PhDr. O. Brandtové, Ph.D.) a společenskovědní (u Mgr. Z. Stojanové). Konferenci navštívil dokonce slovenský velvyslanec v ČR p. Peter Weiss, který vyjádřil podporu myšlence naší akce, myšlence česko-slovenské jazykové a kulturní spolupráce přispívající ke vzájemnému porozumění.

Naše první velká společná akce zaměřená na podporu studentské odborné činnosti a česko-slovenské spolupráce byla jistě důstojným příspěvkem k celostátním oslavám výročí vniku československé republiky a všem těm, kteří se o to zasloužili, patří velké díky.

O. Brandtová, organizátorka akce

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám