GULZ – GYMNÁZIUM U Libeňského zámku, Praha - Filtrované položky podle data: září 2016
30. září 2016 In Archiv akcí

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 navštívila skupina studentů 4.A a 4.C v rámci volitelného společenskovědního semináře Národní památník na Vítkově. Nejprve se seznámili za pomoci pracovních listů se stálou expozicí, která na řadě dobových dokumentů a exponátů přibližuje návštěvníkům historické mezníky našich moderních dějin. V podzemních prostorách zhlédli expozici s názvem Laboratoř moci, která je věnována osobnosti Klementa Gottwalda. Prohlédli si také dvě z aktuálních výstav: Druhý život husitství a Olympijský plakát. V prvním patře nahlédli do prezidentského salonku a prošli hlavním sálem. Na závěr ještě vystoupali až na vyhlídkovou plochu na střeše Národního památníku, odkud se nabízí nádherný výhled na Prahu.

 Ivana Lambeitlová

29. září 2016 In Archiv akcí

I v letošním roce proběhla na našem gymnáziu prezentace VŠ ze zahraničí. V úterý 27. 9. 2016 se této prezentace účastnili vybraní studenti čtvrtého ročníku. Nejprve promluvil zástupce WEBA pan Jimmy Smeraldi o tom, proč by mladí lidí měli studovat a vyjíždět do zahraničí. Poté paní Rossana Lord představila University of Essex z Velké Británie. Hovořila o studijních programech, o možnostech kulturního vyžití i o ceně studia za semestr.

Studenti se o dané téma zajímali a aktivně se zapojovali do diskuse.                                                                                                               

L. Marešová, J. Mudrová

29. září 2016 In Archiv akcí

Již druhým rokem se u nás konal 26. září projekt na Den jazyků, tentokráte zaměřený na češtinu a slovenštinu. Studenti soutěžili v jazykových, literárních, hudebních i vlastivědných kvízech, soutěži Riskuj, Kufr nebo Kahoot. Soutěžící osvěžila ochutnávka vlastnoručně vyrobených pochutin v národním duchu, od lívanečků přes koláče a buchty po slovenské halušky. Zlatým hřeben celého programu bylo představení studentů ze slovenského gymnázia v Popradu, doplněné dramatickým přednesem slovenských balad, zpěvem a tancem v národních krojích. Již teď je jasné, že na zdařilou akci  budeme příští rok určitě navazovat. Díky patří  všem vyučujícím i studentům, kteří se na letošním Dni jazyků aktivně podíleli.

O. Brandtová

29. září 2016 In Archiv akcí

Na pozvání našeho gymnázia přijela  v sobotu 24. září odpoledne na pražské hlavní nádraží skupina 18 studentek a studentů s pedagogickým doprovodem z popradského gymnázia. V Praze je čekal bohatý program v podobě sobotního divadelního představení Vše o mužích, nedělní procházky Prahou v režii dr. B. Dvořáka  a nakonec pondělní prohlídky naší školy, libeňského zámku a účasti na školním projektu Den jazyků, organizovaném dr. O. Brandtovou.  Studenti měli možnost pochutnat si na výtečné kuchyni paní recepční J. Fraňkové, okusit známé  české sladkosti připravené našimi studenty pro Den jazyků a s některými studenty  i učiteli se osobně seznámit.

Na oplátku nám představili  své gymnázium, město Poprad, Tatry a slovenské tradice prostřednictvím slovenských balad, písní, tanců a krojů. Pro velký zájem museli celou prezentaci opakovat dokonce třikrát. Domů na Slovensko se plni dojmů a s příslibem další spolupráce vypravili v pondělní podvečer. V Popradu teď budou na konci října očekávat naše studenty z dramatického kroužku pod vedením mgr. T. Ficzy.

O. Brandtová

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám