Mimořádné opatření

27. květen 2020

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 sděluji:

S účinností od 1. června 2020 do odvolání se omezuje provoz škol tak, že se 

zakazuje

osobní přítomnost žáků ve škole.

Zákaz se nevztahuje na osobní přítomnost

 • žáků, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce; docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků
 • žáků za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením nebo zkouškou vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu nebo konání mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení
 • od 8. června 2020 žáků střední školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše
  15 žáků, Organizace těchto konzultací a třídnických hodin bude upřesněna.
 • přítomnost osob z řad veřejnosti při konání maturitní zkoušky
 • osobní přítomnost žáků při maturitních zkouškách za splnění podmínky
 • zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m
 • přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup nejméně 2 m

Nařizuje se,

 • aby žák, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod)
 • jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
 • formulář Čestné prohlášení naleznete zde

František Kosina

ředitel školy         

Zobrazeno 535 krát

GULZ na sítích

Sledujte nás na sociálních sítích:

Kontakty

Gymnázium U Libeňského zámku
U Libeňského zámku 1, 180 00  Praha 8

Jak k nám