LOADING
http://www.gulz.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/392687IMG_0134x.jpg
http://www.gulz.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/253058roj.jpg
http://www.gulz.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241677cirkus.jpg
http://www.gulz.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/561079gulz_maturita_slider.jpg

Vítejte na stránkách GULZ

   100 let budovy školy - 26. a 27. 9. 2014

Více informací

Vítejte na stránkách GULZ

100 let budovy školy - 26. a 27. 9. 2014

Více informací

Vítejte na stránkách GULZ

Gymnázium U Libeňského zámku 1

Více informací

Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka

Pro zájemce o studium na gymnáziu

Více informací
Úvod

 

Od září se mohou studenti, kteří výkonnostně sportují zúčastnit soutěží POPRASK a reprezentovat školu.

Přehled soutěží v jednotlivých sportech je zveřejněn na nástěnce TV.


Od 1.9. do 14.9. můžete zasílat odpovědi na úkoly k první knize. Přejeme Vám mnoho skvělých čtenářských zážitků a těšíme se na Vaše odpovědi.

15.9. očekávejte další soubor úkolů.


Od 1. 9. 2014 se mění časy zvonění.

 

vyuč. hodina:       začátek:      konec:

        0.                    7.05            7.50

        1.                    8.00            8.45

       2.                     8.55            9.40

       3.                   10.00          10.45

       4.                   10.55          11.40

       5.                   11.50          12.35

       6.                   12.45          13.30

       7.                   13.40          14.25

       8.                   14.35          15.20

       9.                   15.25          16.10

     10.                   16.15          17.00


 


Milí žáci, studenti, učitelé,

se začátkem nového školního roku začíná i naše literárně-vědomostní soutěž věnovaná dílu Bohumila Hrabala – Hrabalův svět.



V září roku 1914, pět let po oficiálním založení libeňského gymnázia, se tato vzdělávací instituce přestěhovala do nově postavené reprezentativní budovy v sousedství libeňského zámku a sídlí v ní dodnes, tedy plných sto let. Za tu dobu škola poskytla vzdělání mnoha tisícům svých studentů, mezi nimiž je také celá řada mimořádných osobností, které vynikly v nejrůznějších odvětvích vědy, kultury i sportu, nebo jako hrdinové odboje za druhé světové války či představitelé života společenského a politického. Jsme rádi, že se v současnosti Gymnázium U Libeňského zámku stále rozvíjí, s úctou k vlastní historii modernizuje, a doufáme, že proud jeho úspěšných absolventů bude silný i v budoucnu.

Vedení školy, členové pedagogického sboru i ostatní zaměstnanci, studenti a SRPŠ Gymnázia, Praha 8, U Libeňského zámku 1 si dovolují co nejsrdečněji pozvat všechny absolventy, bývalé profesory, zájemce o studium i širokou veřejnost na oslavy 100 let budovy a 105 let existence školy, nad nimiž převzali záštitu radní hlavního města Prahy Mgr. Ludmila Štvánová a starosta MČ Praha 8 ing. Jiří Janků. Zmíněné oslavy se uskuteční v budově a celém areálu gymnázia v pátek 26. září 2014 od 11 do 19 hodin a v sobotu 27. září 2014 od 9 do 14 hodin. Program bude k dispozici na webových stránkách školy. Těšíme se na vaši účast! 


Dobrý den,

prosíme studenty 1. ročníků, aby si 1. a 2. září 2014 přinesli finanční hotovost 300,- Kč. Ta bude použita na nabití jejich osobního konta k úhradě prvních dnů stravného, než proběhne připsání platby z bankovního účtu do pokladního systému ŠJ.

 

Děkuji za pochopení

Eva Hejduková vedoucí  ŠJ

Rádi fotíte?

Pořiďte o prázdninách zajímavou nebo vtipnou fotografii a podělte se o ni s ostatními!

Více informací naleznete v příloze.


Rozpis opravných zkoušek je ke stažení v příloze.

Informace pro žáky k písemným zkouškám státní části maturitních zkoušek (podzimní termín) jsou ke stažení ZDE.

Začátkem školního roku 2014/2015 pojedou třídy 1. ročníku na třídenní adaptační kurz „Já – moje třída – my“ do Osinalic na Kokořínsku.

Velké poděkování patří Městské části Praha 8 za finanční dar 50 000 Kč, který jsme jako škola obdrželi na základě podané grantové žádosti Prevence 2014. Současně děkujeme i Sdružení rodičů a přátel školy, které přispělo částkou 20 880 Kč.

Ačkoliv školní rok končí oficiálně až 31. srpna, pro většinu studentů GULZ ten letošní skončil už v pátek 27. června 2014. Nejprve jim byla ve třídách jejich třídními profesory slavnostně předána vysvědčení a potom se všichni shromáždili na hřišti před školou, kde proběhlo společné rozloučení žáků a pedagogů s uplynulým školním rokem. Ředitel školy RNDr. František Kosina všem popřál hezké prázdniny a ocenil zástupce jednotlivých tříd. Trička s logem školy byla předána jednak v kategorii prospěchově nejlepších žáků a jednak na návrh třídních profesorů těm, kteří zaznamenali výrazné zlepšení, vzorně reprezentovali školu nebo jim byly přiznány jiné zásluhy. Obdobným společným setkáním bychom rádi přivítali 1. září nový školní rok 2014–2015.

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 15